چه کسی می تواند از بوتاکس برای موهایش استفاده کند؟

چه کسی می تواند از بوتاکس برای موهایش استفاده کند؟2019-12-14T13:37:23+03:30

اگر این موارد را دارید می توانید از بوتاکس استفاده کنید:

مو خوره

موهای کم پشت و کدر

موهای آسیب دیده

موهای وز

موی مناسبی را انتخاب كنيد.

انتخاب رنگ مو بر اساس رنگ پوست

امروزه رنگ‌های مو بسيار زياد و متنوع هستند و شما بايد براساس دانش و آگاهی قبلی، رنگ موی دلخواه خود را انتخاب كنيد. رنگ مو می‌تواند به حد بسیار زیادی زيبايی صورت شما را تحت تاثير قرار دهد. رنگ موی خاكستری، زيبايی پوست صورتی را خنثی می‌كند. سايه‌های قرمز، رنگ پوست را گلگون و قرمز رنگ نشان می‌دهند.

سايه‌های بنفش؛ رنگ پوست را زيبا كرده، ولی استفاده از رنگ موی همرنگ پوست، شخص را بيمار و كسل و رنگ موی هلويی شخص را رنگ پريده نشان می‌دهد.

پوست گرم يا سرد مبنايی برای انتخاب رنگ مو

رنگ پوست را به دو گروه گرم و سرد طبقه بندی می‌كنيم. اگر رنگ پوست شما زيتونی، طلايی يا تيره بوده و چشمانی سياه رنگ داشته باشيد؛ می‌توان گفت كه شما رنگ پوستی گرم داريد.