مکانیسم عملکرد ریباندینگ مو به چه صورت می باشد؟

مکانیسم عملکرد ریباندینگ مو به چه صورت می باشد؟2019-12-12T17:55:52+03:30

ساختار موهای شما از اسید آمینه و پروتئین تشکیل یافته است و همین ترکیبات به همراه تاثیر عوامل ژنتیکی سبب فرم دهی به موها و تعیین ساختار موهای (صاف ، فر ، مجعد) شما می شوند. در طی فرایند ریباندینگ کردن موها این پیوند شکسته شده و ساختار موها مجددا بازسازی می شود.در واقع در طی این فرایند اوربیت های طبیعی موها با استفاده از مواد شیمیایی و گرما، مجدداً مرتب شده ، بارگذاری شده و تاب ها و فرهای مو صاف می شوند .